ERUH GENÇLİK DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
İAŞE ALIM İLANI
 
Derneğimiz tarafından SODES Programı kapsamında yürütülmekte olan 2017-56-0165 numaralı “Yetenek Avcıları” adlı projede kullanılmak üzere Futbol kursu “Kursiyer İaşe Giderleri” alımı (Kamu kurumları için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Doğrudan temin alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1
 
İdareye İlişkin Bilgiler
 
a
Adres
Fatih Mah. Şırnak Cad.No:109/A Eruh
 
b
Telefon ve Faks
05438415640/0 484 311 27 40
 
c
İrtibat Kişisi
0 543 776 7484
2
 
Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın/Hizmetin:
 
a
Niteliği, Miktarı, Türü
1. Su (37 Koli )
2. Meyve Suyu (83 Koli )
3. Kek (93 Koli)
 
 
b
Teslim [Yeri/Yerleri]
Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Eruh
3
 
Doğrudan Temin İhalesinin:                       
 
a
Referans Numarası (Proje No)
2017-56-0165
 
b
İhalenin Yapılacağı Yer
Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Eruh
 
c
Tarih ve Saati
19/02/2018  - 09:00
 
d
İhale Sorumlusu
Yusuf ÇAKIR
4
Teklifler şekli ve içeriği belirlenen Ek–2’deki teklif mektubu ile yapılacaktır.
5
Teknik şartnamede (Ek–3) belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. İhale teknik şartnamede belirtilen şartlar ile yapılacaktır.
6
İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinden ücretsiz temin edilebilir.
7
Tekliflerin yukarıda belirtilen ihale günü saat 08.00’a kadar Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Eruh adresine elden kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir.
8
İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
9
Teklif sonucu Eruh Gençlik Derneği Başkanlığı tarafından açıklanacaktır.
10
Ürünlerin son teslim tarihi 22/02/2018 günü saat 17:00 dır.
11
İdare gerekli gördüğü durumlarda ihaleye katılan firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
         
 
                                                                                                               
                                                                                                                           Yusuf ÇAKIR
                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı
Ekler:
 1- Teklif Mektubu
 
 
 
 
 
TEKLİF MEKTUBU
                              
Aşağıda Cinsi, özellikleri ve miktarı yazılı malların satın alım işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. İlgilenmeleriniz halinde teklifinizin bildirilmesini rica ederiz. 
                     Metin SAYIN                                      A.Rahman DAYANAN                                        Kasım NAS
                  Komisyon Başkanı                                         Üye                                                              Üye
 
Sıra No
Malzemenin Cinsi
Özellikleri
Miktarı/Birimi
Birim Fiyat
(KDV Hariç)
Toplam Fiyat
(KDV Hariç)
1
Su
200 ml (bardak), 1 kolide 60 adet, 1. Kalite markalı olacak
37/Koli
 
 
2
Meyve Suyu
200 ml, 1 kolide 27 adet, 1. Kalite ve markalı olacak
83/Koli
 
 
3
Kek
40 gr, 1 kolide 24 adet, 1. Kalite ve markalı olacak
93/Koli
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
DİĞER ŞARTLAR
1- Teslim Süresi
3 Gün
2- Teslim Edilecek Parti miktarı
Tek partide teslim edilecektir.
3- Nakliye ve sigortanın kime ait olduğu
Satıcıya aittir.
4- Diğer Özel Şartlar
Tüm Malzeme Kaliteli ve Markalı Olacaktır.
5- Uyulması gereken standartlar
Özelliklerde belirtilmiştir.
6- Teknik şartname
Yoktur
7- Teklif günü ve saati /Adres
Teklif mektubu 19/02/2018 günü saat: 09.00’da Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 /Eruh adresine teslim edilecektir.
8- Diğer hususlar
Malzeme görevli komisyon tarafından teslim alınacaktır.
 
       Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların cinsi, özellikleri, miktarı ve diğer şartları okudum. Fiyatları …./…./2018 tarihine kadar KDV Hariç toplam………………………………………………………..Türk Lirası (TL) bedelle Vermeyi/satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
                                                                                                                                                             Teklif Eden …/02/2018
Firma Adı      :
Adresi            :
İletişim          :
                                                                                                                   İmza                :