SİİRT AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
T.C. Siirt Valiliği tarafından desteklenen ‘’SPOR YAPIYORUM ÜLKEMİ SEVİYORUM” Projesi’ kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 14/11 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal yapım işi alımı yapılacaktır.
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adresi
Yeni Mah. Lise Cad. Öğretmenevi Binası Kat: 8                                        Merkez/SİİRT
b) Telefon/Faks No
Tel:
Faks:
c) İrtibat Kişisi, Tel:
Cep No: 05422240484
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
İAŞE ALIMI
b) Teslim Yeri
Yeni Mah. Lise Cad. Öğretmenevi Binası Kat: 8                                        Merkez/SİİRT
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası (Proje No)
2017-56-0152
b) İhalenin Yapılacağı Yer/Teklif mektuplarının teslim adresi
Yeni Mah. Lise Cad. Öğretmenevi Binası Kat: 8                                        Merkez/SİİRT
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
(İhaleler için ihale tarihi ve saati)
20.02.2018
11:00
     
 
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden Ek 2’ de yer alan Teklif Sunum Formu1kullanılarak yapılacaktır. 
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
      7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 
 
 
 
 
Ekler:
 
1-Teknik Şartname
2-Teklif Sunum Formu
 
 
 
SİİRT AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
TEKLİF MEKTUBU
             Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen 2017-56-0152 nolu ‘’SPOR YAPIYORUM ÜLKEMİ SEVİYORUM’’ Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yolu ile yapılacaktır. Teklife KDV hariç fiyatının hizasına yazılarak bildirilmesini rica ederim.
       AHMET MUHTAR
        Dernek Başkanı
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TOPLAM TUTARI
1
Su
100
Kilo
 
 
2
Top kek
 80
Koli
 
 
3
Meyve suyu
60
Koli
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
NOT: KDV Hariç Yazılacaktır.(Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı Kaşe- İmza)
 
        İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
 
 
Ek: Teknik Şartname
 
 
 
 
SİİRT AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
TEKNİK ŞARTNAME
KAPSAM:
Bu şartname; Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) ‘’SPOR YAPIYORUM ÜLKEMİ SEVİYORUM’’ Projesinin “iaşe ’’ alımı için kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ve genel şartlarını kapsar.
 
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1
Su
Bardak su 180 ml, kolide 60 adet
2
Top kek
  1. Kalite 55 gr 24 lü koliler halinde
3
Meyve suyu
  1. Kalite 200 ml lik olup koliler halinde alınacaktır
 
 
  AHMET MUHTAR
    Dernek Başkanı